top of page
Anker 1

BEDRIFTER

Mange bedrifter har forstått nytten av å ta godt vare på sine ansatte.

Mange bedrifter har forstått nytten av å ta godt vare på sine ansatte. Ønsker du en avtale for din bedrift hvor dine ansatte får hurtig innpass for vurdering og behandling av plager relatert til muskel-nerve-skjelett systemet kan du ta kontakt med oss i Romsdalsklinikken.

Med fokus på friskhet og funksjon framfor sykdom ønsker vi, i samarbeid med bedriften og dens bedriftshelsetjeneste eller personalansvarlig, og aktivt delta med både forebyggende tiltak samt hjelpe sykemeldte raskest mulig tilbake i arbeid.

Når en ansatt blir borte fra jobb medfører det ofte praktiske problemer, men det får også økonomiske konsekvenser. Ved langvarig sykdom kan bedriften få store ekstra utgifter. Ifølge beregninger fra NHO og Sintef koster en sykedag bedriftene i gjennomsnitt Kr 1900. En behandlingsavtale kan derfor være en god investering for både den ansatte og for bedriften. Noen bedrifter har også helseforsikringer som dekker behandling hos kiropraktor og fysioterapeut.

bottom of page